J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

IMIENINY

Wczoraj : Arkadiusza Eugeniusza Kazimierza
Dzisiaj : Adryjana Fryderyka
Jutro : Rozy Wiktora

Goście online

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Statystyki

Odwiedzających [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
93
106
19

+87

Nasz serwis odwiedziło
W sumie 186 571
Jak oceniasz serwis?
 
Wpisał Tomasz Oćwieja   
 LZO/VOC

Kategoria B
Zgodnie z Dyrektywą UE 2004/42/EC oraz regulującą ją w Polsce Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 16 stycznia 2007, mówiących o dopuszczeniu do sprzedaży produktów spełniających wymagania co do emisji Lotnych Związków Organicznych (LZO). Rozporządzenie w bardzo dokładny sposób określa dopuszczalny limit LZO w produktach w zależności od przeznaczenia danego produktu. Poniżej obszerne fragmenty rozporządzenia opisujące przeznaczenie poszczególnych grup produktów wraz z ich klasyfikacją.
Preparatów do odnawiania pojazdów, przeznaczonych do malowania pojazdów lub ich elementów, preparatów stosowanych do częściowych napraw, konserwacji i dekoracji pojazdów poza instalacjami produkcyjnymi:

Kategoria B. Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO w produktach do odnawiania pojazdów

LpProduktTypLZOg/l
(od 1 stycznia 2007)
B1Preparaty do przygotowania i czyszczeniaPreparaty do przygotowania
Preparaty do czyszczenia
850
200
B2Kity szpachlowe, szpachlówkiWszystkie rodzaje250
B3Farby do gruntowaniaPodkłady wypełniające i farby do gruntowania metalu
Grunt reaktywny
540
780
B4Farby nawierzchnioweWszystkie rodzaje420
B5Farby wykończeniowe z efektami specjalnymiWszystkie rodzaje840

B1:
preparaty do przygotowania, czyszczenia wstępnego, przeznaczone do usuwania starych powłok, rdzy, mechanicznie lub chemicznie, albo do przygotowania niepomalowanych powierzchni:
?preparaty do przygotowania wstępnego, przeznaczone do mycia pistoletów do natrysku i innych urządzeń, zmywacze powłok farb, środki do odtłuszczania, włącznie z rodzajami antystatycznymi dla tworzyw sztucznych oraz środki do usuwania silikonu,
?preparaty do czyszczenia wstępnego, przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni, przed nałożeniem powłok,
B2:
kity szpachlowe, szpachlówki na karoserie, obejmujące mieszanki o dużej zawartości rozdrobnionych substancji stałych, przeznaczone do wypełniania ubytków powierzchni przed nałożeniem podkładu wypełniającego,
B3:
farby do gruntowania, obejmujące farby przeznaczone do nakładania bezpośrednio na metal lub na istniejącą powłokę do ochrony podłoża przed korozją, stosowane przed podkładem wypełniającym:
?podkłady wypełniające, przeznaczone do stosowania bezpośrednio przed nałożeniem powłoki nawierzchniowej dla ochrony przed korozją i zapewnienia przyczepności powłoki nawierzchniowej, wyrównujące nierówności powierzchni,
?farby do gruntowania metalu, takie jak farby zwiększające przyczepność, uszczelniające, wyrównujące, podkłady wypełniające do nakładania natryskiem, podkłady niewymagające szlifowania oraz farby do gruntowania tworzyw sztucznych,
?farby do gruntowania reaktywne, zawierające co najmniej 0,5 % wagowych kwasu fosforowego, przeznaczone do nakładania bezpośrednio na powierzchnię metalu dla zapewnienia przyczepności i ochrony przed korozją; farby do gruntowania dopuszczone do spawania oraz farby do przygotowania powierzchni ocynkowanych i cynkowych,
B4:
farby nawierzchniowe pigmentowane, przeznaczone do nakładania w jednej lub wielu warstwach, tworzące powłokę bazową z połyskiem, o dużej trwałości, łącznie z powłokami bazowymi i przezroczystymi:
?farby bazowe, pigmentowane, przeznaczone do uzyskania barwy i żądanych efektów optycznych, z wyłączeniem połysku i odporności powierzchniowej,
?lakiery tworzące powłoki przezroczyste, nadające powłokom połysk i właściwości odpornościowe,
B5:
farby wykończeniowe z efektami specjalnymi, przeznaczone do stosowania jako jednowarstwowe powłoki nawierzchniowe o specjalnych właściwościach, takich jak efekt metaliczny lub perłowy, wysokojakościowe powłoki barwne i przezroczyste (na przykład odporne na zarysowanie lub fluorowane), farby bazowe odbijające światło, wykończeniowe teksturowane, przeciwpoślizgowe, nieodpryskujące, wykończeniowe wewnętrzne, masy do uszczelniania podwozia, jak również farby, masy do uszczelniania podwozia w aerozolu.
Podana kategoria dopuszcza do stosowania produkty w jednym z podanych niżej wyjątków:
-naprawa motocykli oraz pojazdów szynowych
-naprawa maszyn rolniczych i budowlanych
-zastosowanie przy malowaniu przyczep i naczep
-oryginalne lub po naprawie powłoki maszyn budowlanych (z wyjątkiem kabiny i podwozia)
-oryginalne powłoki ciężarówek i półciężarówek, jeżeli zużycie rozpuszczalników nie przekracza 15 ton rocznie
-oryginalne powłoki części pojazdów innych niż oryginalne części fabryczne
-stosowanie w instalacjach posiadających pozwolenia na używanie wymienionych produktów
-stosowanie w zarejestrowanych zakładach zgodnie z dyrektywą 1999/13/WE aneks III (limity ilościowe)
-stosowanie w zarejestrowanych zakładach zgodnie z dyrektywą 1999/13/WE aneks IIB (plan obniżenia emisji)
-stosowanie w naprawach, wykończeniach wnętrz lub konserwacji starych samochodów (pod warunkiem uzyskania pozwolenia)
-nabywanie w celu przerobienia na lakiery w sprayu
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do produktów stosowanych wyłącznie w instalacjach, o których mowa w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 140).
Producent zamieszcza na etykietach produktów, o których mowa w § 1 ust. 3, przed wprowadzeniem ich do obrotu informację o:
1) produkcie i dopuszczalnej wartości LZO, w g/l, określonej w załączniku do rozporządzenia;
2) maksymalnej wartości LZO, w g/l, w produkcie gotowym do użytku.
1. Zawartość LZO w jednostkach g/l należy podawać zgodnie z metodami badań określonymi w Polskiej Normie PN-EN ISO 11890-23), a w przypadku obecności rozcieńczalników reaktywnych zgodnie z normą ASTM D 23694).
2. Zawartość LZO określa masę lotnych związków organicznych, wyrażoną w gramach na litr (g/l) produktu gotowego do użytku. Masa lotnych związków organicznych w danym produkcie, która reaguje chemicznie podczas schnięcia, wbudowując się w powłokę, nie jest częścią zawartości LZO.
3. W przypadku produktów wymienionych w § 1 ust. 3 rozporządzenia, które wymagają dodania co najmniej jednego rozpuszczalnika lub innego składnika zawierającego rozpuszczalniki w celu uzyskania produktu gotowego do użytku, wartości dopuszczalne podane w załączniku odnoszą się do zawartości LZO w produkcie gotowym do użytku.
4. W gotowych do użytku produktach zaliczonych do kategorii B, z wyjątkiem wymienionego w lp. 1, odlicza się całą zawartość wody.
Objaśnienia:
1) g/l w produkcie gotowym do użytku.
2) FW - farby wodne; FR - farby rozpuszczalnikowe.
3) Polska Norma wprowadzająca normę europejską oraz normę międzynarodową PN-EN ISO 11890-2:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC).

 

KOOPERACJA

 

CIEKAWE LINKI

J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws